Werkwijze

Wat houdt een behandeling in?

Ik maak onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie. Dit is in veel gevallen de meest effectieve behandelmethode. Gedachten bepalen in belangrijke mate hoe je je voelt. En als je lekker in je vel zit, is je gedrag ook vaak positiever. Omdat de wisselwerking tussen gedachten (cognities), gevoelens en gedrag zo belangrijk is, heet het cognitieve gedragstherapie.

Verder werk ik oplossingsgericht. Dit houdt in dat ik aansluit bij de mogelijkheden van u en uw kind, wil leren van uw ervaringen uit het verleden en kijk met een positieve maar ook realistische blik op de toekomst.

Naast deze behandelvorm biedt ik EMDR aan, dit is kortdurende en effectieve behandeling voor oa het verwerken van nare ervaringen en herinneringen.

Geen enkele situatie is hetzelfde. Waar het in uw geval ook om gaat, ik maak samen met uw gezin een behandeling op maat.

Onderzoek

Soms is het niet zo duidelijk waar de problemen vandaan komen en is er onderzoek (diagnostiek) nodig, zoals intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, schoolobservaties en/of sociaal & emotioneel onderzoek.

Kennismakingsgesprek

Nadat u het contactformulier heeft ingevuld of een email heeft gestuurd, wordt er contact met u opgenomen. Indien gewenst volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u vertellen over uw kind, waar u tegenaan loopt en wat uw vragen zijn. Ikzelf zal me uiteraard ook nader voorstellen, vragen beantwoorden en aanvullende informatie geven over behandelmogelijkheden.

Bij een wederzijdse klik, wordt er samen met u en uw kind bekeken wat er precies aan de hand is wat een passend behandelaanbod is.

Behandelovereenkomst

Na de kennismaking wordt er in overleg met de ouders een behandelovereenkomst opgesteld met een globale inschatting van de duur en intensiteit van het verder te volgen traject.

Samenwerking met andere disciplines

Ik werk nauw samen met mijn collega Sabine Scheele, zij is orthopedagoog bij praktijk de bovenkamer in Gouda. Verder heb ik intervisie met andere vakgenoten.

Klachten?

Wanneer u ontevreden bent over het verloop van het onderzoek en/of de behandeling dan hoort Anne deze graag van u (in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail).